Kozarska Dubica zaslužuje bolje!

Živko Žiža Kondić, Nezavisni Kandidat za odbornika 2020. godine.